BIV en verkeersbelasting

09-11-2015

Voertuigen besteld tot en met 30 oktober 2015 genieten in Vlaanderen van de bestaande regeling BIV en verkeersbelasting.

Vanaf 1 januari 2016 wijzigen in Vlaanderen de tarieven voor BIV en de jaarlijkse verkeersbelasting. Uit de eerste simulaties blijkt dat vooral EURO 6 dieselvoertuigen getroffen zijn met BIV-stijgingen tot meer dan 400%. Voor benzinemotoren wordt de (minder sterke) verhoging van de BIV gecompenseerd door een lagere jaarlijkse verkeersbelasting.

Het was bij de bekendmaking van die nieuwe tarieven, halfweg oktober, nog niet helemaal duidelijk welke regeling zou gelden voor recent bestelde voertuigen die dit jaar niet meer kunnen ingeschreven worden.

Inmiddels werd beslist dat nieuwe voertuigen die werden besteld tot en met 30 oktober van dit jaar, maar niet meer kunnen geleverd worden vóór 1 januari 2016 toch nog ingeschreven kunnen worden onder de huidige bestaande tarieven van de BIV en de verkeersbelasting.

Formaliteiten

De koper moet de vóór 31 oktober 2015 opgemaakte bestelbon bezorgen aan de Vlaamse belastingdienst samen met zijn rijksregisternummer (of het ondernemingsnummer als de wagen wordt ingeschreven op naam van een bedrijf). Het daarvoor bestemde formulier moet door de Vlaamse belastingdienst ter beschikking worden gesteld nadat over de hervorming van de verkeersbelastingen is gestemd in het Vlaams Parlement. Dat is voorzien in de loop van december 2015. Wie deze formaliteiten niet vervult, kan geen gebruik maken van de overgangsregeling en betaalt de nieuwe tarieven van 2016.

Plug-in hybrides –  100% elektrische voertuigen – LPG voertuigen

Verder werd nog gepreciseerd dat 100% elektrische voertuigen en Plug-in hybrides en tot 2020 vrijgesteld zullen zijn van BIV en verkeersbelasting.

Voor deze laatste categorie  geldt  een CO2-uitstoot van maximaal 50 gr/km. Klassieke hybrides voldoen dus voorlopig niet aan deze voorwaarden. Voor elektrische voertuigen en voertuigen op gas (CNG) of waterstof geldt de vrijstelling van de verkeersbelasting niet enkel voor nieuwe wagens maar ook voor wagens die nu al ingeschreven zijn. Lpg-voertuigen – zowel nieuwe als reeds ingeschreven – genieten van een korting van 100,00 euro op de jaarlijkse verkeersbelasting. Dit geldt ook voor voertuigen die zijn omgevormd tot lpg-voertuigen.

Bron: Link2Fleet